Latest Posts

Tre tips på källkritikens dag

Inatt drömde jag att om att jag under ett restaurangbesök berättade om en kompis kompis som varit med om någonting knasigt. En i sällskapet sade att hen hade hört samma berättelse och att det var en vanlig skröna. Jag skämdes och försökte säga att det kanske var likt någonting andra pratat om men att min […]

Read More

Tre tips om att leda grupper

Vi har gruppdiskussioner på arbetsplatser, i studiecirklar, i behandling och i många andra sammanhang. Oavsett var vi befinner oss kan vi som gruppledare vinna på att inspireras av boken Motiverande samtal med grupper. Motiverande samtal med grupper är en bok om hur motiverande samtal, MI, kan användas för just grupper. Liria Ortiz och Katarina Ödman Fäldt har skrivit boken och den […]

Read More

Ledarskap genom tiderna

Titeln antyder att det skett historiska förändringar i synen på ledarskapet. Det är helt sant men i detta inlägg kommer du inte kunna läsa en genomgång över de senaste seklernas tankar om ledarskap. Istället får du följa med på hur mina tankar om ledarskap har förändrats. Ledarskapskurs som fortfarande inspirerar Det äldsta inlägget om ledarskap […]

Read More

Motiverade mot mål

För att komma framåt tillsammans behöver vi göra saker i rätt hastighet, omfattning, nivå och frekvens. Men för att ta oss till målet behöver vi inte bara veta vad som ska göras vi måste också vilja göra det. Hur kan ledarskapet bidra till motivation? Motivation beskrivs ofta utifrån inre eller yttre motivation. Ibland är det […]

Read More

Gruppen och ledarskapet

För att ledarskap ska lyckas behövs inte bara en ledare utan också såklart en grupp att samarbeta med. Grupper kan se ut på olika sätt, vara i olika faser och ha olika behov. Ledarskapet behöver anpassas till detta. En teori som tittar på hur olika grupper formas på en arbetsplats är Leader-Member Exchange, LMX. Peter […]

Read More

Ledarskapet influerar

Ledarskapets uppgift handlar om att föra mot det gemensamma målet. Men hur styrs en skuta och hur ser en ledare till att alla är med i båten? När vi tittar på ledarskap utifrån beteenden som används för att influera kan vi sortera dem utifrån om de fokuserar på uppgift eller relation. Peter G. Northouse har […]

Read More

Att födas eller bli till ledare

Du kanske har hört “du är född till ledare” eller så kanske du har kallat någon annan för “naturlig ledare”. Vi bär många med oss tanken kring att vissa helt enkelt är “ledartypen”. Men vad är egentligen ledartypen och är det vi tänker om ledare alltid rätt sätt att leda? Peter G. Northouse skriver i […]

Read More